دنیا دنیا ارامش با بیمه پارسیان
امروزه نیاز به داشتن بیمه نامه های مربوطه برای هر شخص و شغلی امری حتمی و دور از اجتناب می باشد .
بیمه عمر و سرمایه ضامن آرامش فرد بیمه شده و خانواده وی می باشد .


دستورالعمل تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر انفرادی


فرم پیشنهاد بیمه عمر یکی از مهمترین اسنادی است که براساس آن قرارداد اصلی بیمه نامه عمر صادر شده و مندرجات آن بعنوان مستند و جزء لاینفک بیمه نامه تلقی می شوداصل حسن نیت یکی از مهمترین اصولی است که بایستی در تکمیل این فرم رعایت گردد و ابزار عملی برای اجرای این اصل، دادن اطلاعات شفاف و صحیح در مورد این بیمه به بیمه گذار و بیمه شده و تکمیل صحیح، کامل و صادقانه این پرسشنامه توسط بیمه گذار و بیمه شده است.
تذکر مهم: هرگونه اظهارات خلاف واقع در پیشنهاد بیمه نامه درصورت اثبات، مشمول اعمال قوانین بیمه در مورد بیمه گذار یا بیمه شده یا نماینده بیمه شود.
فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که باید به ترتیب اطلاعات در خواستی تکمیل شود. دستورالعمل زیر یکی از روشهای صحیح تکمیل این فرم را ارئه داده است. خواهشمند است با توجه دقیق به این نکات و تکمیل صحیح و کامل فرم پیشنهاد، کارکنان اداره بیمه نامه های عمر را در صدور این بیمه نامه ها یاری رسانید.
مشخصات بیمه گذار و بیمه شده
بیمه گذار فردی است که طرف قرارداد شرکت بیمه و متعهد به پرداخت حق بیمه ها محسوب می شود و بیمه شده فردی است که سلامت، فوت و حیات وی موضوع قرارداد بیمه نامه عمر انفرادی می باشد.
با توجه به ضرورت شناسایی صحیح و قانونی بیمه گذار به عنوان طرف قرارداد و بیمه شده به عنوان کسی که فوت یا حیات وی در انقضای بیمه نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تمامی اطلاعات سجلی بیمه گذار دارای اهمیت بوده و باید کامل و با دقت تکمیل گردد. دقت شود که در قسمت نام و نام خانوادگی علاوه بر درج کامل آنها، جداول مربوطه با حروف بزرگ تکمیل شود.
به دلیل محدودیتهای بسیار برای تغییر مشخصات سجلی در بیمه نامه های صادره، درج نام و نام خانوادگی بیمه گذار و بیمه شده باید به صورت کاملاً خوانا و مشخص انجام شود و درصورتی که این اطلاعات از طرف بیمه گذار به غلط ارائه شده باشد، امکان تصحیح آن وجود ندارد.
شغل بیمه گذار و بیمه شده به دلیل ارتباط آن با توانایی مالی وی برای تعیین شرایط بیمه نامه اعم از میزان حق بیمه و سرمایه درخواستی از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است نوع شغل به صورت کامل و دقیق ذکر شود. به عنوان مثال اگر فردی به خواروبار فروشی یا جوشکاری اشتغال دارد بایستی عنوان شغلی خود را به صورت کامل در قسمت مربوط به صورت خواروبار فروش یا جوشکار ذکر کند.
شغل بیمه شده و میزان درآمد ماهیانه نیز باید ذکر شود و درصورت داشتن شغل دوم، حتماً قید گردد. اهمیت شغل بیمه شده از بابت ارزیابی ریسک بیمه شده است، که بایستی به اطلاع بیمه گر برسد.
نوع بیمه نامه درخواستی
این بخش برای تصمیم گیری و انتخاب موارد زیر است:
نوع بیمه نامه
میزان سرمایه بیمه
میزان حق بیمه
ثابت یا افزایشی بودن سرمایه و حق بیمه
نحوه پرداخت حق بیمه

انواع محصولات بیمه عمر در بیمه پارسیان عبارتند از:
بیمه عمر ساده زمانی، بیمه عمر با بر گشت حق بیمه، بیمه عمر مانده بدهکار،  بیمه عمر و پس انداز و بیمه عمروسرمایه گذاری. درصورت درخواست هر کدام از انواع بیمه نامه ها از سوی بیمه گذار بایستی تنها ردیف مربوط به آن تکمیل گردد.
پس از تعیین نوع بیمه نامه در ردیف مربوط به آن، درصورتی که بیمه گذار  خواهان بیمه ای با سرمایه ثابت باشد، لازم است میزان سرمایه مذکور در قسمت سرمایه ثابت، به دقت درج شده و در ستون سرمایه افزایشی کلمه " ثابت " نوشته شود.
درصورتی که بیمه گذار خواهان بیمه ای با سرمایه افزایشی باشد، در ردیف مربوط به بیمه نامه، بایستی علاوه بر درج مبلغ سرمایه پایه در ستون سرمایه ثابت، ذکر کلمه افزایشی مبنی بر افزایشی بودن بیمه نامه و رقم 10% الزامی است.
در قسمت مبلغ بیمه پرداختی، لازم است مبلغ حق بیمه توسط بیمه گذار نوشته شده و درصورتی که بیمه گذار تمایل به افزایش حق بیمه دارد، گزینه درصد افزایش علامت زده شود. درصورتی که بیمه گذار مایل است مبلغ حق بیمه پرداختی در طول مدت بیمه نامه ثابت باشد، ضمن امتناع از علامت زدن گزینه "درصد افزایش"، عبارت "ثابت" ذکر شود.
پس از درج مبلغ حق بیمه پرداختی، بایستی نحوه پرداخت حق بیمه نیز در ردیف پایین آن در مقابل گزینه مطلوب مشخص شود. نحوه پرداخت حق بیمه در انواع بیمه نامه ها به شرح زیر است:

نوع بیمه نامه  ( نحوه برداخت)
عمرو سرمایه گذاری، عمروپس انداز، عمر با برگشت حق بیمه، عمر ساده زمانی   (سالانه، شش ماهه، سه ماهه، ماهانه )
عمر مانده بدهکار (فقط یکجا )


پوششهای اضافی
پوششهای اضافی بیمه های عمروسرمایه گذاری و عمرو پس انداز شامل سه مورد است که بایستی به شرح زیر تکمیل گردد:
1) پوشش فوت در اثر حادثه:در این قسمت لازم است سرمایه فوت در اثر حادثه که می تواند حداکثر تا سه برابر سرمایه فوت انتخابی باشد درج شود. حداکثر این سرمایه تحت هر شرایطی نباید از یک میلیارد ریال بیشتر شود.
2) پوشش معافعیت از پرداخت حق بیمه فوت در صورت از کارافتادگی:در این بخش بایستی بسته به درخواست بیمه گذار برای این پوشش،گزینه های بله یا خیر مشخص شود. افراد خانه دار،دانشجو،بازنشسته و بیکار معمولا شامل پوشش نخواهند شد و فرد حداکثر تا سن60سالگی تحت پوشش قرار دارد.
3) پوشش کمک هزینه درمان بیماریهای خاص:که در آن بسته به انتخاب بیمه گذار(علامت زدن گزینه بله)سرمایه ای حداکثر به میزان 30درصد سرمایه فوت تعیین می شود.این پوشش فقط افراد 20تا 60سال را شامل می شود.درصورت  عدم نیاز به این پوشش گزینه خیر مشخص شود(چون سرمایه و شرایط مربوط به این پوشش ها برای برخی گروه های سنی یا برای مشاغل پر خطر با محدودیتهایی روبرو است به همین جهت توصیه می شود شرایط ارائه  یا مبلغ سرمایه در خواستی در اینگونه موارد با اداره صدور هماهنگ شود)
مدت بیمه از 5 تا 20سال به انتخاب بیمه گذار در این بخش درج شود.
اطلاع رسانی در صورتی که بیمه گذار تمایل به اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه را دارد،گزینه بله مشخص شود. دقت شود که در صورت انتخاب این گزینه،به جای شماره تلفن ثابت،حتما شماره تلفن همراه دائمی بیمه گذار در قسمت مربوطه درج شود

مشخصات استفاده کنندگان از سرمایه بیمه
یکی دیگر از بخش های مهم پیشنهاد بیمه نامه،مشخصات استفاده کنندگان از سرمایه بیمه است.ثبت مشخصات دقیق سجلی و نسبت استفاده کنندگان احتمالی برای شناسایی هویت ایشان در هنگام پرداخت سرمایه الزامی است و لذا لازم است این مشخصات به صورت کامل،خوانا و دقیق در پیشنهاد بیمه نامه تکمیل گردد،تا در هنگام پرداخت سرمایه احتمالی مشکلی به وجود نیاید.
در بیمه نامه های عمر دو نوع استفاده کننده وجود دارد:اول در صورت فوت بیمه شده و دوم در صورت حیات بیمه شده،که به تناسب آن این بخش به 2قسمت تقسیم شده است.
در صورتی که بیمه نامه یکی از انواع بیمه نامه های عمر ساده زمانی،عمربا برگشت حق بیمه و یا عمر مانده بدهکار باشد، لازم است تنها بخش مربوط به استفاده کننده درصورت فوت بیمه شده تکمیل گردد و بخش مربوط به استفاده کنندگان درصورت حیات بیمه شده بایستی دست نخورده باقی بماند. ( در بیمه نامه عمر مانده بدهکار ذینفع فوت بانک یا موسسه وام دهنده باید باشد) در بیمه عمروپس انداز و عمروسرمایه گذاری تکمیل هر دو قسمت استفاده کننده درصورت فوت بیمه شده و درصورت حیات بیمه شده الزامی است.
درج درصد سهم از سرمایه بیمه برای استفاده کنندگان در ستون آخر این بخش الزامی است.
در هر قسمت، استفاده کنندگان درصورت فوت یا حیات بیمه شده امکان پرداخت سرمایه به چند نفر استفاده کننده امکان پذیر است، مشروط بر اینکه مشخصات سجلی همگی آنها بصورت دقیق همراه با درصد سهم ایشان مشخص شود.
درصورت نوشتن عبارت " وراث قانونی " در این بخش، پرداخت سرمایه به استفاده کنندگان مشمول انحصار وراثت بوده و تا زمان تعیین کلیه وراث قانونی به تاخیر خواهد افتاد. لذا حتی الامکان از نوشتن عبارت" وراث قانونی" به جای مشخصات کامل استفاده کنندگان (مگر به اصرار بیمه گذار) خودداری شود.
برای هر نوع استفاده کننده می توان چند نفر با درصدهای مختلف از سهم سرمایه و یا یک نفر با صد در صد سهم را معرفی کرد و یا اینکه به استفاده کننده ها اولویت داد. به این صورت که یک یا چند نفر را به عنوان استفاده کننده اول معرفی کرد و یک یا چند نفر دیگر اولویت دوم را انتخاب کرد تا درصورت فوت همه استفاده کنندگان اولیه سرمایه بیمه نامه به آنها تعلق گیرد. درج ترتیب اولویت با شماره های اولویت 1،2و... در کنار ستون درصد سهم از سرمایه بیمه امکان پذیر است.

وضعیت سلامت افراد خانواده
در بیمه نامه های عمر وضعیت سلامت افراد خانواده بیمه شده به جهت بیما ری های وراثتی سنجیده می شود. در این قسمت، وضعیت سلامت افراد درجه اول اعم از پدر، مادر، خواهر و برادر بیمه شده مهم است.
درصورتی که این افراد درقید حیات باشند بایستی وضعیت سلامت آنها و یا اگر به بیماری مبتلا هستند، نوع بیماری کاملا ذکر گردد. درصورتی که به طور مثال فرد دارای 4برادر باشد کافی است محدوده سنی آنها را نوشته و وضعیت سلامتی آنها را مشخص کند. مثلا اگر تنها یکی از آنها بیماری دارد فقط به آن اشاره کند ولی اگر همه آنها دچار بیماری خاصی هستند باید ذکر گردد.
درصورت فوت هر یک از افراد خانواده نیز سن فوت و علت فوت نیز به صورت دقیق نوشته شود.
سوالات عمومی از بیمه شده
در این بخش برخی سوالات عمومی از بیمه شده مورد سوال است که مواردی همچون قد و وزن، انجام خدمت سربازی و همچنین فعالیت های ورزشی بیمه شده بایستی پاسخ داده شود.
قد و وزن بیمه شده به عنوان یکی از شاخصه های بسیار مهم وضع سلامتی، برای بیمه گر مهم است و باید به طور دقیق ذکر شود.
در مورد خدمت نظام وظیفه نیز درصورتی که علت معافیت از خدمت وظیفه، بیماری خاصی باشد برای شرکت بیمه اهمیت دارد و بایستی ذکر شود. اگر علت انجام ندادن خدمت چیزی غیر از دلایل پزشکی باشد، انجام یا عدم انجام آن مورد سوال نیست.
در بخش فعالیت های ورزشی، نوع ورزش هایی که فرد انجام می دهد حتماً باید نوشته شود. برخی از ورزش هایی که به صورت حرفه ای انجام می شود ریسک حادثه برای بیمه شده را افزایش می دهند مانند صخره نوردی. به همین دلیل اطلاع شرکت بیمه از این امر ضرورت دارد.
وضعیت سلامتی بیمه شده
اصلی ترین بخش بیمه نامه برای احراز اصل حسن نیت، وضعیت سلامتی بیمه شده می باشد، که به صورت سوالات پزشکی مطرح شده است و بایستی با دقت و صحت پاسخ داده شود.
درصورتی که اطلاعات ارائه شده در این بخش، به صورت عمدی نادرست پاسخگویی شود، ممکن است مشکلات بسیاری برای بیمه شده بوجود آید و حتی منجر به از دست دادن تمام یا بخشی از منافع گردد.
بیمه شده درصورت داشتن بیماری یا بیماری های خاص، باید بیمه گر را از وجود آن باخبر نموده و اطلاعات لازم اعم از شدت آن بیماری و یا داروهای مصرفی را ذکر نماید.
به طور مثال اگر فرد از سیگار استفاده می کند، تعداد سیگاری که در طی یک روز مصرف می کند را بنویسد و یا در مورد بیماری ها، شدت آن و داروهایی را که مصرف می کند ذکر کند. بیمه شدگان مرد نباید به سوال آخر این قسمت که مربوط به خانمها است پاسخ دهند.
اگر بیمه شده ای در هنگام خرید بیمه نامه به بیماری خاصی مبتلا باشد که عمداً یا سهواً آن را از بیمه گر پنهان نموده و در پاسخ به سوال مربوط به آن بیماری گزینه "خیر" را علامت بزند و احیاناً به دلیل داشتن همان بیماری فوت کند، بیمه گر پس از اثبات این امر از این حق برخوردار است که تمام یا بخشی از منافع بیمه نامه را به دلیل عدم اجرای اصل حسن نیت نپردازد.
سوابق بیمه ای
در این بخش سوابق بیمه ای فرد مورد سوال قرار گرفته است.
درمورد بیمه های عمر افراد می توانند چندین بیمه نامه عمر در یک شرکت و یا شرکت های مختلف دیگر داشته باشند، مشروط بر اینکه سرمایه فوت آنها بیشتر از یک میلیارد ریال نباشد. به همین دلیل درمورد دیگر بیمه نامه های عمر افراد سوال می شود و عدم پاسخ صحیح به این مورد، ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای بیمه گر، بیمه گذار و بیمه شده گردد.
درمورد بیمه نامه هایی که از طرف شرکت های دیگر رد شده است، علت رد آنها برای بیمه گر از نظر ارزیابی ریسک اهمیت دارد.
محل امضاء بیمه شده و بیمه گذار
بیمه شده و بیمه گذار، هر دو باید در حضور نماینده، این قسمت را امضاء نمایند، تا صحت اطلاعات و پاسخ های مندرج در فرم را تایید نموده و اعلام کنند که شرایط بیمه نامه را قبول دارند.
تکمیل توسط فروشنده بیمه
نماینده بیمه یا نماینده فروش بیمه عمر باید با تکمیل این قسمت، به سوالات مربوطه با دقت پاسخ دهد و اطلاعاتی را که شخصاً از بیمه شده یا بیمه گذار دارد، در اختیار شرکت قرار دهد. ضمن اینکه به صورت ضمنی تعهد می نماید که اطلاعات صحیح و کامل را از شرایط بیمه نامه به بیمه گذار و بیمه شده داده است.
عدم تکمیل صحیح سوالات مربوط به نماینده نیز ممکن است محدودیت هایی را برای ادامه فعالیت وی از طرف شرکت به دنبال داشته باشد.
در پایین این قسمت نیز تاریخ تکمیل پیشنهاد همراه با نام، امضاء، مهر و کد نمایندگی فروشنده بایستی تکمیل شود. ضمن اینکه نماینده بیمه باید در صفحه اول در قسمت چپ بالا نیز در قسمت مربوط به نماینده، کد نمایندگی خود را نوشته و آن محل را مهر کند.
به دلیل ارسال اینترنتی صفحات فرم پیشنهاد، لازم است نماینده بیمه در بالای صفحه دوم نیز نام بیمه شده و کد نمایندگی خود را حتماً درج نماید.

                                                                                                          با تشکر - احمد نظری
        


نظرات کاربران
عنوان :

:نام و نام خانوادگی

:پست الکترونیک
:نظر
2+2:
تمام حقوق این وب سایت متعلق به 2nt2.netمی باشد.
آدرس : خیابان ولیعصر - کوچه سی و دوم - ساختمان یاس - طبقه سوم - شماره 307
تلفن : 88881250 - 88881260 021